DPD

Your delivery experts

Odpowiedzialność

Za co cenisz pracę w DPD?

Cenię pracę w DPD, bo tutaj wiemy, czym jest działanie zespołowe. Wspieramy się, a możliwości rozwoju, awansu i dodatkowe benefity wzmacniają motywację do pracy.

Co dla Ciebie oznacza ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

Odpowiedzialność to przyjęcie na siebie obowiązku odpowiadania za własne wybory i zachowania. Wywiązywanie się ze swoich obowiązków, dotrzymywanie słowa, badanie konsekwencji i dokonywanie wyborów przyczyniających się do efektywniejszej pracy i dobrej atmosfery w swoim otoczeniu.

Sylwia – Starszy Dyspozytor, Przemyśl