DPD

Your delivery experts

Zaangażowanie

Za co cenisz pracę w DPD? Praca w DPD dała mi możliwość rozwoju ścieżki kariery. To istotne, gdy pracodawca docenia trud i zaangażowanie pracownika w wykonywanie swoich obowiązków i dostrzega proponowane inicjatywy, które mogą usprawnić prace firmy. Co dla Ciebie oznacza ZAANGAŻOWANIE? Zaangażowanie dla mnie to dążenie do określonych celów i życie w przekonaniu o

Odpowiedzialność

Za co cenisz pracę w DPD? Cenię pracę w DPD, bo tutaj wiemy, czym jest działanie zespołowe. Wspieramy się, a możliwości rozwoju, awansu i dodatkowe benefity wzmacniają motywację do pracy. Co dla Ciebie oznacza ODPOWIEDZIALNOŚĆ? Odpowiedzialność to przyjęcie na siebie obowiązku odpowiadania za własne wybory i zachowania. Wywiązywanie się ze swoich obowiązków, dotrzymywanie słowa, badanie

Ludzie

Za co cenisz pracę w DPD? W firmie pracuję od 2008 roku. Od początku tworzyliśmy zgrany zespół, darzyliśmy się zaufaniem, zrozumieniem, pomagaliśmy sobie nawzajem. Pracę w DPD cenię za wspaniałych ludzi, którzy tu pracują. Co dla Ciebie oznacza wartość LUDZIE? Wartość LUDZIE jest najważniejszą wartością, bo przecież otaczamy się ludźmi, są to nasi klienci, kurierzy,

Jakość

Za co cenisz pracę w DPD? Najbardziej w mojej pracy cenię sobie atmosferę, otwartą komunikację oraz codzienne różnorodne wyzwania związane z wykonywaniem moich obowiązków. Równie istotne są dla mnie pozytywne relacje z ludźmi, z którymi pracuję i nasz wzajemny szacunek, pomimo dzielącej nas niekiedy ogromnej różnicy wieku i doświadczenia. Co dla Ciebie oznacza JAKOŚĆ? Dla

Rozwój

Za co cenisz pracę w DPD? Cenię pracę w DPD za dynamikę działania, wyzwania, brak rutyny za możliwość współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. To doświadczeni ludzie, którzy dzieląc się wiedzą poszerzają moje kompetencje. Cenię pracę za to, że działania moje i mojego zespołu mają realny wpływ na rozwój naszej organizacji. Co dla Ciebie oznacza