DPD

Your delivery experts

Fundacja DPD Polska

Misją Fundacji jest okazywanie wsparcia przede wszystkim Kurierom i Współpracownikom DPD Polska lub ich rodzinom, m.in. poprzez organizowanie pomocy społecznej i charytatywnej.

Cele i zasady działania Fundacji DPD Polska opisuje jej statut dostępny w KRS i w siedzibie Fundacji.